نمایش 1–36 از 46 نتایج

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

3070 ریاضی

30,000 تومان

آموزش کامل زیست شناسی کنکور با برترین استاد زیست شناسی کشور

تومان

پروپیمون ریاضی جلد دوم

30,000 تومان

پروپیمون ریاضی جلد یک

30,000 تومان

پکیج آمار ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

185,000 تومان 157,000 تومان

پکیج احتمال و آنالیز ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

185,000 تومان 157,000 تومان

پکیج الماس 75 درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

2,260,000 تومان 1,695,000 تومان

پکیج انتگرال ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

190,000 تومان 161,000 تومان

پکیج تابع ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

197,000 تومان 167,000 تومان

پکیج تست زنی و تحلیل نکات سبقت پلاس 75 درصد ریاضی ( تست زنی و تحلیل نکات و بررسی سوالات دام دار ) – استاد شاکریان

1,287,000 تومان 965,000 تومان

پکیج حد و پیوستگی ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

193,000 تومان 164,000 تومان

پکیج درجه 2 ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

135,000 تومان 115,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث آمار ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

امتیاز 5.00 از 5
125,000 تومان 106,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث احتمال ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

امتیاز 5.00 از 5
125,000 تومان 106,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث انتگرال ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

125,000 تومان 106,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث تابع ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

امتیاز 5.00 از 5
162,000 تومان 138,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث حد و پیوستگی ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

امتیاز 5.00 از 5
88,000 تومان 75,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث درجه 2 ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

88,000 تومان 75,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث کاربرد مشتق ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

162,000 تومان 138,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث لگاریتم ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

88,000 تومان 75,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مبحث مثلثات ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

امتیاز 5.00 از 5
162,000 تومان 138,000 تومان

پکیج سبقت پلاس مشتق ( کنکورتجربی – استاد شاکریان)

162,000 تومان 138,000 تومان

پکیج طلایی 50 درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

1,436,000 تومان 1,077,000 تومان

پکیج کاربرد مشتق ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

207,000 تومان 176,000 تومان

پکیج کامل آمار ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

امتیاز 5.00 از 5
215,000 تومان 182,000 تومان

پکیج کامل احتمال ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

امتیاز 5.00 از 5
215,000 تومان 182,000 تومان

پکیج کامل انتگرال ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

210,000 تومان 178,000 تومان

پکیج کامل تابع ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

امتیاز 5.00 از 5
237,000 تومان 201,000 تومان

پکیج کامل حد و پیوستگی ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

امتیاز 5.00 از 5
213,000 تومان 181,000 تومان

پکیج کامل درجه دو ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

155,000 تومان 132,000 تومان

پکیج کامل کاربرد مشتق ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

237,000 تومان 202,000 تومان

پکیج کامل لگاریتم ( درسنامه + سبقت پلاس +همایش ) – استاد شاکریان

155,000 تومان 132,000 تومان

پکیج کامل مثلثات ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

امتیاز 5.00 از 5
230,000 تومان 195,000 تومان

پکیج کامل مشتق ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

امتیاز 5.00 از 5
230,000 تومان 196,000 تومان

پکیج لگاریتم ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

135,000 تومان 115,000 تومان

پکیج مثلثات ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

190,000 تومان 160,000 تومان